HİKAYEMİZ

29 YILLIK TECRÜBEYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE

1995 yılında sürdürülebilir dünyanın izinde; tekstilin, ipliğin ve dokumanın tarihine eşlik eden Denizli’de başladı hikayemiz. Köklü geçmişimizden ilham aldığımız yolculuğumuzda; sürekli yenilenmeyi, çağı yakalamayı ve sürdürülebilir üretim anlayışını ilk günden bu yana misyon edindik. Yıllar içerisinde kazandığımız tecrübelerimizle her geçen gün yenilenerek ve kendimizi sürekli geliştirerek sektördeki güçlü duruşumuzu korumayı başardık. Atateks olarak yarım asrı aşan tecrübemizle dokuma kumaş üretim sektörünün öncü ve yenilikçi üreticilerinden biri haline geldik.

Bugün, sektöre adım attığımız ilk günden bu yana olduğu gibi sürekli değişen ve gelişen global dünyanın oluşturduğu koşullara uyum sağlayarak, oluşan tüm ihtiyaçları eksiksiz ve zamanında karşılayarak üretimlerimizi sürdürüyoruz. Kalite, güven ve istikrar ilkelerimize bağlı kalarak; tasarımlarımız ve global dünyaya hitap eden geniş ürün yelpazemizle sektöre ilham kaynağı olmaya ve sürdürülebilir gelecek için adımlar atmaya devam ediyoruz.

K U R U M
K Ü L T Ü R Ü M Ü Z

Atateks olarak Sosyal Uygunluk Politikamız doğrultusunda üretimin ve yönetimin her aşamasında “önce insan” prensibi ile hareket ederek stratejilerimizi çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız odaklı olarak geliştiriyor; bu öncelikler dahilinde hız, inovasyon ve yetkinlik hususlarını kendimize ilke ediniyoruz.

Hiçbir şekilde köle ve kaçak iş gücünden faydalanmamayı temel prensibimiz ediniyoruz. İşletmemizde çocuk işçi çalıştırmıyor, firmamızda çalışan / çalışacak olan genç işçiler için özel koruma sağlıyor ve onlar için özel eğitimler veriyoruz.

Çalışanlarımızı istihdam ederken, kişileri dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, inanç, din ve mezhep gibi ayrımlardan uzak tutarak iş yapabilme becerilerini esas alıyor; işletmemiz içerisinde hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete taviz tanımıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirleri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü koşulu sağlıyoruz.

Tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermek amacıyla; çalışanlarımızın, yetkili sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmeleri yapma haklarına saygı gösteriyoruz. Yasalar ve toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları eksiksiz yerine getiriyor, çalışma saatleri ve fazla mesaileri kanunlar ve toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde uygulamaya geçiriyoruz.

Çevre politikamızda, doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturulması ve sürekliliğin sağlanması üzerinde duruyor, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için gerekli yasal yükümlülüklerle uyumlu temel prensipler ışığında tüm önlemleri almayı taahhüt ediyoruz.SERTİFİKALAR