İNSAN KAYNAKLARI

Köklü geçmişimiz ve günümüz gelişmelerini yakından takip ederek kalite, güven ve istikrar ilkelerine bağlı; dünya standartlarında ürün ve hizmet sunmak, benzersiz ürünler tasarlayıp sektöründe öncü firma olma kimliğimizi korumak, takım ruhu bilinciyle firmamıza ve topluma katma değer sağlamak, farklılaşmanın bilinci ve çevre duyarlılığı ile üreten ve tüketenin mutlu olduğu, toplum tarafından benimsenen bir işletme olmak bizim birinci önceliğimizdir.

İnsan Kaynakları Departmanı;

  • Şirket stratejileri doğrultusunda pozitif değişimi başlatmayı ve yönetmeyi, mevcut ve gelecekteki insan kaynağını planlayarak iş gücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamayı,
  • Yenilikçi, gelişime açık, kişisel farkındalığı yüksek, kendisini şirket stratejileri ve hedeflerine kolayca adapte edebilen insan kaynağını belirlemeyi ve fırsat eşitliği yaratarak bu insan kaynağına yatırım yapmayı,

  • Katılımcı, paylaşımcı, çalışanın ve kuruluşun sahiplenildiği bir kurum kültürünün sağlanması amacıyla açık ve güvenilir bir iletişim ortamı oluşturmayı,

  • Çalışanlara değer verildiği, takdir edildiği, kişisel ve mesleki gelişiminin desteklenmesi amacıyla ortak ve adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini sağlamayı,

  • Kuruluşun ve çalışanların beklentisi doğrultusunda memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmeyi ve bu amaçla çalışanların memnuniyet algılarını düzenli periyotlarda ölçümlemeyi,

  • Çalışanların İş Kanunlarına ve Atateks Sosyal Uygunluk Politikası’na uygun bir çalışma ortamında çalışmasını takip ve kontrol etmeyi, bu yönde gelen dilek, şikâyet ve önerileri değerlendirmeyi,

  • Çalışanların eğitim sürecine katılımını teşvik etmeyi, iç ve dış kaynak kullanımı sağlamak yoluyla kurum ve çalışan arasında “kazan-kazan” felsefesini kurmayı,

  • Çalışanlarla ilgili tüm faaliyetleri süreç yönetimi olarak yapılandırmayı, yürütmeyi, izlemeyi, raporlamayı, sürekli geliştirmeyi,

  • Şirketin iş süreçlerinde tüm departmanlarla yatay ilişki içinde çalışmayı, daima güler yüzlü, paylaşımcı ve güvenilir bir şekilde hizmet etmeyi taahhüt eder. 

Siz de sürdürülebilir tekstile katkı sağlamak ve Atateks ailesinin bir parçası olmak için aşağıdaki formu doldurup CV’nizi yükleyebilirsiniz.